Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

zupson

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli

January 24 2020

zupson
3205 6cab
zupson
2950 745a 500
Reposted fromregcord regcord viatobecontinued tobecontinued

January 20 2020

zupson
5322 a438 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viasoadysta soadysta
zupson
7480 0bcf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoadysta soadysta
zupson
5243 27fa
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viasoadysta soadysta
zupson
0667 b62c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoadysta soadysta

January 19 2020

zupson
7832 c9dd 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
zupson
3518 3f91 500
Reposted fromxanth xanth viatobecontinued tobecontinued
zupson
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viadoubleespresso doubleespresso
zupson
9761 9c73
zupson
zupson
zupson
7482 bb76
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
zupson
zupson
7708 28d1 500
zupson
8070 2cf6 500
Reposted fromowca owca viatobecontinued tobecontinued
zupson
6274 2669 500
Reposted fromkrzywda krzywda viatobecontinued tobecontinued
zupson

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl