Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

zupson
0892 4f57 500
Reposted fromerq erq viatobecontinued tobecontinued
zupson
7814 db05 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viatobecontinued tobecontinued
zupson
Charging.
Reposted fromincomperta incomperta viatobecontinued tobecontinued
zupson
1993 ebb0
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued

February 18 2020

zupson
9050 650e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaburdeltata burdeltata
zupson
0813 19bc 500
Reposted frombearded bearded viaburdeltata burdeltata
zupson
1298 7d62 500
zupson

Mówisz, że gniew mam w oczach. Bo po nocy błądzę

I darmo wzrok mój światła w ciemnościach wygląda.

Bo tyś jest razem piekło, gdzie rodzą się żądze,

I niebo, gdzie miłość niczego nie żąda...

— Jan Lechoń
zupson
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa vianothingwrong nothingwrong
zupson
6059 b53b 500
zupson
5778 29e1 500
zupson
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
zupson
7340 53b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
zupson
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie viatobecontinued tobecontinued
zupson
1381 9d27 500
Reposted fromhrafn hrafn viatobecontinued tobecontinued
zupson
4233 fb8f 500
Boltzowanie
zupson
7334 8074 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
zupson
Tamtego dnia zauważyłem, że jesteś złośliwa nie tylko dla ludzi, ale też dla samej siebie. Wiesz, jak mocne są Twoje uczucia, jak wrażliwa jesteś. Dlatego paliłaś wszystkie mosty prowadzące do Ciebie. Bałaś się i wciąż się boisz. Nie pozwalasz sobie samej się zakochać, chociaż tak na prawdę, tego chcesz. Ten smutek był w Twoich gestach i słowach, nie w oczach czy uśmiechu. Twoja złośliwość dla siebie samej polega na tym, że się ograniczasz, swoje plusy zamieniasz w minusy. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Nie boję się ognia. Pal mosty, ścieżki, listy i zdjęcia. Wspomnienia. Ja i tak będę iść w Twoją stronę, bo jeśli miałbym wybrać jedną rzecz, która dzieli nas najbardziej, pominąłbym gust muzyczny, styl ubierania czy ulubioną potrawę. Różni nas podejście do miłości. Ty uciekasz, ja dążę do niej. Kiedyś Cię dogonię, zobaczysz. I jeszcze mi za to podziękujesz. 
— on umie bawić się słowami.
zupson

February 13 2020

zupson
2399 e1b5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl