Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

zupson
3806 f1a6 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaboli boli
zupson
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli
zupson
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viaboli boli
zupson
5300 7095 500
"You are a work of art. Not everyone will understand you, but the ones who do, will never forget about you".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaboli boli

October 14 2018

zupson
zupson
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viakoloryzacja koloryzacja
zupson
zupson
1076 911f 500
Reposted fromoll oll viakoloryzacja koloryzacja
zupson
zupsonReposted fromolbaria olbaria viakoloryzacja koloryzacja
zupson
Kto Cię tak dziewczyno zmienił?
4632 7b49 500

volcainist:

retweet

zupson
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viawarkocz warkocz
zupson
0608 9001 500
Reposted fromTamahl Tamahl viawarkocz warkocz
zupson
1951 33ff
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
zupson
1457 271e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawarkocz warkocz

October 13 2018

zupson
Reposted fromFlau Flau viadotknij dotknij
zupson
7362 0e59
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued

October 12 2018

zupson
2474 3ca4 500
Reposted fromchudazupa chudazupa viaskinny skinny
zupson

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl