Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

zupson
Reposted frompffft pffft viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok

October 09 2018

zupson
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
zupson
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Reposted fromintimamente intimamente viawarkocz warkocz

October 08 2018

zupson
8529 70b6 500
Reposted fromenn0 enn0 viadoubleespresso doubleespresso
zupson
zupson
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
zupson
6792 7eca 500
Reposted fromfungi fungi viatobecontinued tobecontinued
zupson
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viatobecontinued tobecontinued
zupson
7375 44ae 500
zupson
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
zupson
Nie rezygnujcie z ludzi, którzy coś dla was znaczą.  Nie wolno zabijać uczuć bo boimy się zawalczyć - jak inaczej chcecie być szczęśliwi skoro boicie się podjąć walkę.
— hyphaeoflove
zupson
8246 0751 500
Reposted frompiehus piehus viaburdeltata burdeltata
zupson
1080 73b1 500
Reposted fromrichardth richardth viadotkneszeptem dotkneszeptem
zupson
8736 1047
Reposted frompastelowe pastelowe viaburdeltata burdeltata

October 07 2018

zupson
0044 3777
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viawarkocz warkocz
zupson
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viawarkocz warkocz

October 05 2018

zupson
1466 714f
zupson
8485 36a1 500
Reposted frombromba bromba viaizanna izanna
zupson
Reposted fromprimo primo viawarkocz warkocz
zupson
4046 1caf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl