Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

zupson
6817 82e6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawarkocz warkocz
zupson
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
zupson
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viawarkocz warkocz
zupson
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viawarkocz warkocz
zupson
1469 4312
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viawarkocz warkocz
zupson
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viawarkocz warkocz
zupson
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viawarkocz warkocz
zupson
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
zupson
Przekraczasz granicę, drobnym gestem, prawie niedostrzegalnym. Odpisujesz na zalotny SMS, patrzysz w oczy o chwilę zbyt długo, albo idziesz do kawiarni wiedząc, że nie należy. Miałam chwilę słabości, krótkotrwałą, to był impuls. Poczułam potrzebę ucieczki, wyzwolenia się od wszystkiego.
— GYPSY S01E10
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viawarkocz warkocz
zupson
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
zupson
6249 0375 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viawarkocz warkocz
zupson
2840 1a29 500
Reposted frombrudnazupa brudnazupa viawarkocz warkocz
7303 ffbc
Reposted fromrenious renious viawarkocz warkocz
zupson
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viatobecontinued tobecontinued
zupson
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

August 13 2017

zupson
5047 440e 500
Reposted fromGIFer GIFer viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl