Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

zupson
zupson
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
zupson
4218 f9e7
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawarkocz warkocz
zupson
3928 7225
Reposted fromadkagar adkagar viawarkocz warkocz
zupson
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viawarkocz warkocz
zupson
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viawarkocz warkocz
zupson
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove viawarkocz warkocz
zupson
zupson
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viawarkocz warkocz
7145 5c9f 500

evilfgt:

MEEEEEEE

Reposted fromhalfasleep halfasleep viawarkocz warkocz
5783 fc9c 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viawarkocz warkocz
zupson
9365 6bd3 500
 :*
Reposted frommentha mentha viawarkocz warkocz
8540 9973 500

August 10 2017

zupson
0460 684b
zupson
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
zupson
zupson
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Reposted fromWilalena Wilalena viadotknij dotknij
zupson
6098 c8b6
NOW
zupson
photo by Powidoki
Reposted fromtowo85 towo85 viadotknij dotknij
zupson
I wydawało mi się, że to jest właśnie miłość - takie poczucie że muszę z nim być, bo jeśli z nim nie będę, to dzieje się ze mną coś strasznego.
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl