Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

zupson
Przeraża mnie moje myślenie. Za dużo i niepotrzebnie. 
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawarkocz warkocz
zupson
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viawarkocz warkocz
zupson
4230 155d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viawarkocz warkocz
6603 9dce
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawarkocz warkocz
zupson
7658 5ae2 500
Reposted fromJamalus Jamalus viawarkocz warkocz
zupson

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea

July 16 2017

zupson
Reposted fromgruetze gruetze vianothingwrong nothingwrong
zupson
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
zupson
3900 6ec7
Reposted fromSzczu Szczu viakartoNik kartoNik
7385 a8a8 500
zupson
zupson
zupson
W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromstopme stopme viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
zupson
zupson
zupson
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viatobecontinued tobecontinued

July 15 2017

zupson
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena vialubie-lato lubie-lato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl