Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

zupson
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viakoloryzacja koloryzacja
zupson
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viakoloryzacja koloryzacja
zupson
...bo tak samo jak nie jesteś w stanie sprawić by ktoś Cię pokochał, 
sam nie umiesz wyzbyć się miłości.
Możesz ją tresować, dławić i gasić w sobie,
 ale to płomień tak silny, że nie zaznasz spokoju. 
Będzie ci palić wnętrzności i odbierać sen. 
Zacznie Cie niszczyć rutynowo jak poranna kawa.
Butelki opróżniane do lustra, poranki pozbawione nadziei, 
wieczory pozbawione złudzeń. 
Chyba można wtedy dosłownie umrzeć z żalu. 
(...)
Bo ten świat zna ograniczoną liczbę cudownych złączeń,
 a to mogło być jedno z nich.
— znalezione kiedyś gdzieś w sieci, autor nieznany
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viakoloryzacja koloryzacja
zupson
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
7529 a279 500
zupson
6543 76f1
zupson
zupson
0452 ec6d 500
Reposted frombukoz bukoz viakoloryzacja koloryzacja
zupson

Kobieta bardzo szybko  się orientuje, że mężczyzna może odmówić schabowego z kapustą i kartoflami, może odmówić piwa i wódki, może odmówić nawet seksu, bo jest skrajnie wykończony, ale niemal na pewno nie odmówi, gdy zaproponuje mu się zrobienie laski. Zwyczajnie byłaby to nieuprzejmość.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea

June 19 2017

zupson
0870 a20f
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viakonwalia konwalia
zupson
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
zupson
Proszę wybaczyć, że brak mi sił o ciebie walczyć.
— Czesław Mozil
zupson
8346 ab73 500
Reposted fromflesz flesz viakoloryzacja koloryzacja
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viakonwalia konwalia
zupson
5833 138e 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viakoloryzacja koloryzacja
zupson
zupson
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viakoloryzacja koloryzacja
zupson
1420 1703 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoloryzacja koloryzacja
zupson
3910 76af
Reposted frommowmihou mowmihou viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl