Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

zupson
0921 2f6f
zupson
4332 c589
zupson
6347 7c0d 500
zupson
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
Haruki Murakami, Norwegian Wood
zupson
Czwarta nad ranem, oczy niewyspane.
— PIH
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
zupson
9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw viayourheartbeat yourheartbeat
zupson
3627 b1f0 500
zupson
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viayourheartbeat yourheartbeat
zupson
Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne.
— L. Unger
Reposted fromswojszlak swojszlak viayourheartbeat yourheartbeat
zupson
6367 2f9b 500
Reposted frombylejaka bylejaka viayourheartbeat yourheartbeat
zupson
6746 66f5
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat

June 18 2017

zupson
8048 fa91 500
Reposted fromhenri henri viatobecontinued tobecontinued
zupson
zupson
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viatobecontinued tobecontinued
zupson
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl