Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

zupson
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
zupson
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
zupson
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr
zupson
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viastefanson stefanson
zupson
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viadotknij dotknij

May 21 2017

zupson
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl viadotknij dotknij
2102 1e0a
Reposted fromjohnkeats johnkeats viatwice twice
zupson
Nijel należał do ludzi, którzy na polecenie "nie patrz teraz" natychmiast odwracają głowę niby sowa na kole garncarskim. To ci sami, którzy - jeśli pokazać im, powiedzmy, rosnący tuż obok niezwykle piękny krokus, odwracają się bezmyślnie i stawiają stopę przy wtórze smutnego chrupnięcia. Jeśli zagubią się na pustyni, najłatwiej ich znaleźć kładąc gdzieś na piasku coś małego i kruchego, na przykład bezcenny kubek, należący do rodziny od pokoleń. Potem wystarczy przybiec, kiedy usłyszy się trzask.
~Pratchett
— D. 18.05.17
zupson
zupson
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viatobecontinued tobecontinued
zupson
1522 d725 500
zupson
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viatobecontinued tobecontinued
3716 8477
zupson
Nie było mi wcale dobrze z tymi myślami. Było mi bardzo źle.
— Janusz Leon Wiśniewski -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued
zupson
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
zupson
6554 d6a9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viakoloryzacja koloryzacja
8165 12ce
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viakoloryzacja koloryzacja
zupson
4314 5a77 500
Reposted frombeltane beltane viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl