Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

zupson
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool viastarryeyed starryeyed
zupson
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viadoubleespresso doubleespresso
zupson
zupson
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viatobecontinued tobecontinued
zupson
3392 b9a8
zupson
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viatobecontinued tobecontinued
zupson
3854 8e34 500
zupson
8538 d4ab
zupson
6168 cbc2
Reposted fromlithiumowaa lithiumowaa vianiewdzieczna niewdzieczna
zupson
1961 7673
Reposted fromkarahippie karahippie viakoloryzacja koloryzacja
zupson
Reposted fromciarka ciarka viakoloryzacja koloryzacja
zupson
5360 77f0 500
Nauczycielka zaczela a dzieci dokończyły :)
Reposted frompiehus piehus viakoloryzacja koloryzacja
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
7444 7fd0
Reposted fromKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
7650 b37e 500
zupson
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
0476 73e3 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
8983 2f16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl