Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

zupson
2955 d430 500
zupson
6056 5913 500
Reposted fromhwaiting hwaiting viatobecontinued tobecontinued
zupson
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
zupson
4954 0f80 500

May 24 2019

zupson
9081 6da1 500
zupson
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viatobecontinued tobecontinued
zupson
2904 6996 500
via Czy rysie mają cętki?
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
zupson
8911 9a5a
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
zupson
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
zupson
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viatobecontinued tobecontinued
zupson
8835 0bd1
zupson
8417 6a39 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatobecontinued tobecontinued
zupson
Czekam na nowe mieszkanie, każdej nocy śnię o dniu w którym razem do niego wchodzimy i dłonią przesuwamy po gładkich ścianach, wdychamy zapach nowości, zachwycamy się niezagraconą jeszcze przestrzenią. Nie mogę doczekać się wybierania mebli, planowania kuchni, wanny w łazience. Marzę, co posadzę w ogródku i czy na tej małej, upragnionej powierzchni zmieszczą się i kwiaty i warzywnik. Nie mogę się doczekać. 
A potem, potem w wieczory takie jak te, kiedy za oknem robi się szaro, deszcz leniwie stuka o parapet a czasu na myśli jest za dużo - przychodzi to dziwne uczucie, to uczucie które wywołuje ucisk w brzuchu i ciarki na plecach. Przychodzi strach. Jak długo będziemy mogli cieszyć się tym szczęściem? Ile spokojnych dni przed nami? Ile jeszcze mamy czasu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

May 23 2019

zupson
8533 05a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaburdeltata burdeltata
zupson
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viaewisia ewisia
zupson
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol vianothingwrong nothingwrong
zupson
5654 5bbc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianothingwrong nothingwrong
zupson
3123 290e 500
Reposted frommangoe mangoe vianothingwrong nothingwrong
zupson
6585 6867
Reposted fromcouples couples vianothingwrong nothingwrong
zupson
5407 d690 500
Reposted fromfungi fungi viaburdeltata burdeltata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl