Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

zupson
4292 b0dd
Reposted fromiamstrong iamstrong viatobecontinued tobecontinued
zupson
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
zupson
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
zupson
5644 41a5 500
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
zupson
zupson

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

zupson
9574 3269 500
zupson
zupson
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina viatobecontinued tobecontinued
zupson
zupson
2605 c64d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
zupson
zupson
podczas gdy, na pożegnanie, tuliłeś mnie i życzyłeś mi wszystkiego dobrego w życiu, w myślach powtarzała jak mantre - 'pocałuj mnie, ten ostatni raz, pocałuj'
Reposted frommefir mefir viatobecontinued tobecontinued
zupson
1962 979d
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viatobecontinued tobecontinued
zupson
7918 a2c8
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viatobecontinued tobecontinued

June 12 2018

2391 6f35 500

design-jones:

kayedance:

This photo fascinates me because it expresses a dynamic that you don’t often see between men and women, with a man taking on the adoring role and the woman drinking it all in.

I will always reblog this because all I want in my life is to have a husband with whom I can share my life like this.

Always reblog. Beautiful.

zupson
4122 c0ed 500
Reposted fromnyaako nyaako viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl