Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

zupson
...czasami mówię do ciebie zdrobniale
bezpośrednio - często,
czasami nie mówię wcale-
chce pomilczeć razem też
bo nie lubię nudy, sztampy, kalki
nie lubię rutyny bardzo
skarbie będziemy nieprzewidywalni...
— sokół, jak zwykle pięknie
Reposted fromstarryeyed starryeyed
zupson
1662 d0cb 500
Reposted fromniente niente viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
zupson
Niektórych ludzi nie powinno się więcej oglądać. Należą do przeszłości.
— S. R. Masters
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiewdzieczna niewdzieczna

February 22 2019

zupson
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
zupson
7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viatobecontinued tobecontinued
zupson
zupson

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
zupson
zupson
Wycofałem się z pomysłu, bo w sumie nie do końca było wiadomo, kto ma spierdalać.
— Rafał Kwiatkowski o ówczesnym zamiarze nazwania płyty własnego zespołu PRL tytułem "Spierdalaj". Stanęło na "Zła wiadomość". "Ma celę i cel", Polityka 11/13
Reposted from1923 1923 viatobecontinued tobecontinued
zupson
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viatobecontinued tobecontinued
zupson
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
zupson

February 21 2019

zupson
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
zupson
2773 d3a8
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viawarkocz warkocz
zupson
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viatobecontinued tobecontinued
7476 ed07 500
Reposted fromtwice twice viatobecontinued tobecontinued
zupson
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
zupson
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued

February 20 2019

zupson
6524 f8c0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl