Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

zupson
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
zupson

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viatobecontinued tobecontinued
zupson
Nawiasem mówiąc, pamięć to osobliwa rzecz. Ponieważ niektóre wspomnienia coraz bardziej się zamazują. Problem ze zdolnością pamiętania wszystkiego polega na tym, że wcale nie pamięta się dokładnie wszystkiego.
Z czasem niektóre wspomnienia coraz trudniej wydobyć na światło dzienne. Inne rozpadają się na kawałki. (...) Z kolei złe wspomnienia nie lubią odchodzić. Te najokropniejsze nie chcą się zamazać. Czają się i wpełzają do głowy w najbardziej nieodpowiednich momentach. Nawiedzają w środku nocy.

W tym, kurwa, cały problem.
— "Wczoraj' F.Yap
zupson
(...) pierwszy "Harry Potter" ukazał się dwadzieścia lat temu. DWADZIEŚCIA LAT TEMU!!! Kiedy? Jak to się stało?
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viatobecontinued tobecontinued

November 09 2018

zupson
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
zupson
4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
zupson
4149 305b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
4595 7d4b

tmc102464:

The Prague astronomical clock, or Prague orloj, is a medieval astronomical clock located in Prague, the capital of the Czech Republic. The clock was first installed in 1410, making it the third-oldest astronomical clock in the world and the oldest one still working.

Reposted frompraguegolem praguegolem viawarkocz warkocz
zupson
9061 22de 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viawarkocz warkocz
zupson
0087 727b 500
Reposted fromhagis hagis viawarkocz warkocz
zupson
Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viawarkocz warkocz
zupson
What? I am hungry!
Reposted fromkarpfen karpfen viawarkocz warkocz
zupson
zupson
3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
zupson
1613 d6be 500
Reposted fromseaweed seaweed viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
6127 1d00
Reposted fromsiara siara viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
7356 4e67
zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl