Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

zupson
8704 c968 500
Reposted fromcafeina cafeina viaczarnemajtki czarnemajtki
zupson
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viaczarnemajtki czarnemajtki
zupson
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiewdzieczna niewdzieczna
zupson
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
3978 e7f4 500
Reposted fromfreakish freakish via169cm 169cm

March 22 2017

zupson
zupson
2019 c822
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
zupson
0258 57ea 500
Reposted fromleniwabula leniwabula viatobecontinued tobecontinued
zupson
9579 d931
Reposted fromtwarze twarze viasoadysta soadysta
zupson
Reposted fromHeadbanger Headbanger viasoadysta soadysta
zupson
4451 6956
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaincubus incubus
zupson
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaincubus incubus
zupson
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viaincubus incubus
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaincubus incubus
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viaincubus incubus
zupson
3553 4bee
Reposted frommisza misza viaincubus incubus
zupson
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaincubus incubus
zupson
Jesteś o wiele lepszym wierszem,
Niż każdy który ja,
Rzetelnie splecę,
Chcąc Cię uchwycić w tekście.
— Rogucki, Mała
Reposted from169cm 169cm viaincubus incubus
zupson
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viaincubus incubus
zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl