Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

zupson
8239 016e 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
zupson
5731 8cac 500
Reposted fromwooles wooles viaburdeltata burdeltata
zupson
8787 5102
Reposted fromfoods foods viaburdeltata burdeltata
zupson
0066 5e67 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
zupson
zupson
zupson
9521 8d8c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
zupson
Szczęścia nie poudajesz. Zdradzi Cię mgiełka tęsknoty za nim obecna na tęczówce oka. Zdradzą cię łzy, które niekontrolowanym strumieniem popłyną, gdy w filmie obraz szczęścia pokażą aktorzy. O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Katarzyna Nosowska

September 12 2019

zupson
Reposted fromFlau Flau viaboli boli
zupson
4989 376b 500
Reposted frompiehus piehus viaboli boli
zupson
3960 3696
Reposted fromkarmacoma karmacoma viastarryeyed starryeyed
zupson
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
zupson
5678 0991 500
zupson
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viakoloryzacja koloryzacja

September 10 2019

zupson
4558 3908 500
Reposted fromjpingus jpingus viakoloryzacja koloryzacja
zupson
2169 f1c9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakoloryzacja koloryzacja
zupson
4693 9286 500
1890s
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakoloryzacja koloryzacja
zupson
0610 5b06 500
Reposted fromdatfeel datfeel viakoloryzacja koloryzacja
zupson
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
4992 1327
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl