Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

zupson
6548 8a9b
3744 c386
Reposted fromoolong oolong viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
zupson
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
Jestem tym, kim najbardziej nie chcesz żebym był. Więc dwa różki... Dwa różki dorysuj mi.
— "Niedopowieści"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
Reposted fromgruetze gruetze viadotknij dotknij
zupson
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viabeinthe beinthe
zupson
3907 8d8a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaburdeltata burdeltata
zupson
5094 33aa

June 21 2017

zupson
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac vianicdostracenia nicdostracenia
zupson
1582 a91b
Reposted fromproof proof viapersona-non-grata persona-non-grata
zupson
5118 d3ff 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viadotknij dotknij
zupson
4449 ada6 500
Reposted fromundertow undertow viadotknij dotknij
zupson
Reposted fromgruetze gruetze viadotknij dotknij
zupson
3676 a0f5
Reposted fromdiscombobulated discombobulated viadotknij dotknij
zupson
8482 7e09 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabrunettes brunettes
zupson
8482 7e09 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabrunettes brunettes
zupson
Reposted frommayamar mayamar viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl