Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

zupson
6193 2a13
Reposted from4desire 4desire viaburdeltata burdeltata
zupson
7560 3c10
Reposted from4desire 4desire viastarryeyed starryeyed
zupson
0134 1385 500
8981 b29e 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viastarryeyed starryeyed
zupson
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viastarryeyed starryeyed
zupson
zupson
5101 dd76 500
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
zupson
0362 862b 500
6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viastarryeyed starryeyed
zupson
0376 ee1b
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
zupson
0228 c50a
Reposted from777727772 777727772 viatobecontinued tobecontinued
zupson
to jest dar, być dla kogoś tak ważną.
zupson
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
1712 4d4c 500
zupson
0307 c734 500
Reposted frompanikea panikea
zupson
I dobrze. Niech nie myśli, że może robić takie akcje, a później wszystko będzie tak, jak wcześniej.. Mój się cały czas odzywa jak gdyby nigdy nic. A najgorsze jest to, że jeszcze nie podjęłam decyzji czy zupełnie się od niego odciąć, czy spróbować utrzymywać jakiś tam kontakt. Szczerze to chyba nadal liczę, że on zrozumie co stracil i spróbuje mnie odzyskać. 
zupson
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viamissmiserable missmiserable
zupson
9654 a77d 500
zupson
6617 f1fa 500
Reposted fromtfu tfu viamissmiserable missmiserable
zupson
Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza!
— Maria Pawlikowska- Jasnorzewska "Miłość"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl