Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

zupson
8618 02d4
Reposted fromniente niente viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
zupson
To jest ten dzień w którym spieprzyłam i nie mogę przestać płakać. Nie przez chłopaka, nie przez przyjaciół, przez nikogo, wiesz, to jest ten dzień ,że przez siebie. 
— skydelan.soup.
Reposted fromSkydelan Skydelan viakoloryzacja koloryzacja
zupson
Dzisiaj po latach śmiem twierdzić, że fajnie jest, jeśli człowiek przeżyje takie swoje bankructwo - czy to będzie mentalne, finansowe czy jakiekolwiek. To go buduje. I jeśli przetrwasz taką życiową próbę, to nic już nie będzie w stanie tobą tąpnąć. Oczywiście jeżeli nie bierzemy pod uwagę miłości, której do końca przecież nie zdefiniowaliśmy.
— Katarzyna Miller - "Męskie sposoby na damskie rozmowy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakoloryzacja koloryzacja
zupson
1475 778f
Reposted fromkarahippie karahippie viaburdeltata burdeltata
zupson
0920 6b14
;)
Reposted fromSchizoecke Schizoecke viatobecontinued tobecontinued
zupson
Reposted fromDennkost Dennkost viatobecontinued tobecontinued
zupson
8601 acfc 500

July 17 2019

zupson
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
zupson
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso
zupson
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
zupson
0432 a144 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viadoubleespresso doubleespresso
zupson
niewygodna prawda ta
że to jednak trochę trwa
zanim wszystko się ułoży
jest pod górę
— Sorry Boys
zupson
5165 e10d 500
Reposted fromAstalka Astalka viadoubleespresso doubleespresso
zupson

July 07 2019

zupson
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
zupson
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"

July 05 2019

zupson
1970 4ace 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaburdeltata burdeltata
zupson
1524 3c74 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaburdeltata burdeltata
zupson
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
zupson
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl