Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

zupson
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakoloryzacja koloryzacja
2939 0dd7

oiseauperdu:


My Grandparents in Love by bekahjan on Flickr

Reposted fromLittleJack LittleJack viatobecontinued tobecontinued
4109 8889 500
Reposted frombrumous brumous viatobecontinued tobecontinued
zupson
zupson
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viatobecontinued tobecontinued
zupson
2600 c918 500
Karpowicz "Ości" 6
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
zupson
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
zupson
6717 4dd9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viakoloryzacja koloryzacja
zupson
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viakoloryzacja koloryzacja
zupson
5324 1890 500
Reposted fromoutoflove outoflove viakoloryzacja koloryzacja
zupson
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viakoloryzacja koloryzacja
zupson
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viakoloryzacja koloryzacja
zupson
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viakoloryzacja koloryzacja
7466 7f7e 500
Reposted fromamatore amatore viatobecontinued tobecontinued
zupson
1708 2413 500
Reposted fromZircon Zircon viakoloryzacja koloryzacja
zupson
5071 c549 500
zupson
9233 93f6
Reposted fromkrzysk krzysk viakoloryzacja koloryzacja
zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl