Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

zupson
7559 33ec 500
Reposted fromrol rol viastarryeyed starryeyed
zupson
6411 8e08 500
Reposted frommslexi mslexi viastarryeyed starryeyed
zupson
zupson
Reposted fromheima heima viatobecontinued tobecontinued
zupson
zupson
5981 52ae
Reposted fromlaters laters viatobecontinued tobecontinued
zupson
'Do przewidzenia było, że się rozejdziemy'
— małach/rufuz
Reposted fromSalute Salute viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE

February 15 2017

zupson
6654 83cc 500
Pomóż sercu memu, gdy dziwoty robię czasem 
Reposted byazazelshitsuristolatsamotnosciazazel
zupson
2573 1b87
zupson
6627 0e7c
zupson
Reposted fromFlau Flau viasoadysta soadysta
zupson
7550 9780
Reposted frommisza misza viakoloryzacja koloryzacja
zupson
6390 c995 500
Reposted frommslexi mslexi viakoloryzacja koloryzacja
zupson
6411 8e08 500
Reposted frommslexi mslexi viakoloryzacja koloryzacja
zupson
2329 bbc6
Reposted frommisza misza viakoloryzacja koloryzacja
zupson
Reposted frommeem meem viakoloryzacja koloryzacja
zupson
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viakoloryzacja koloryzacja

February 14 2017

zupson
zupson
I nie, nie da się żyć bez miłości. Da się żyć bez jej ucieleśnienia, bez tej drugiej osoby u boku. Ale nie da się nie odczuwać potrzeby. Nijak nie zagłuszysz pustki w swojej głowie, nie przestaniesz zwijać się z samotności, kiedy kolejną noc spędzisz sama w łóżku. Nie przeżyjesz szczęśliwie tych wszystkich sobót, kiedy przy porannej kawie nie będziesz miała komu opowiedzieć, co przeczytałaś właśnie w gazecie, ani tych wszystkich zimowych wieczorów, kiedy pod ciepłym kocem mogłabyś napić się z kimś gorącej herbaty. Można być hardym i się dziarsko zapierać, ale prędzej czy później każde z nas przyzna, że bycie samemu jest jednak do bani. Owszem – jest ważne, potrzebne. Póki trwa, traktuj je więc jako cenne doświadczenie: skup się na sobie, na swoich potrzebach, oczekiwaniach, relacjach. Ale nie idź w zaparte, że chcesz go dla siebie na zawsze.
— wyrwane z kontekstu
Reposted frommadeliine madeliine viatobecontinued tobecontinued
zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl