Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

zupson
Reposted fromFlau Flau viawishyouwerehere wishyouwerehere
zupson
Reposted fromFlau Flau viawishyouwerehere wishyouwerehere
zupson
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
zupson

Kochanie,

zgniła we mnie miłość. Nie pokocham nikogo pierwszy raz tak jak Ciebie. Nie wiem, czy tęsknię za Tobą, czy za tym uczuciem, którym Cię darzyłem. Czułem je równie mocno. Siła przyciągania, romantyzmu i naiwności. Pięknie młodzi byliśmy wtedy, co? Jej, jak bardzo się zmieniłem. Ciebie nie widziałem już tyle lat. Ty byłaś skazana na piękno.

Boli mnie to, co między nami zaszło. Trudno sobie wybaczyć, bo chciałbym jeszcze móc chociaż jeden wieczór usiąść z Tobą i porozmawiać jak starzy znajomi. Tyle lat byliśmy przyjaciółmi i rodziną dla siebie.

Ten tatuaż, wiesz. Pierwsza książka, 11/07, zostanie ze mną na zawsze. Jak nasze wspomnienia. Nawet gdybyśmy mieli dzisiaj porozmawiać, to nie wiem, od czego zacząć. Pokazałbym Ci tatuaże, bo zawsze je lubiłaś. Pamiętam, jak czytałaś cytaty moich ulubionych poetów na ręce.

Teraz chciałbym, żebyś czytała moje.

Tyle napisałem, a nie powiedziałem nic. Zwykły tchórz ze mnie, ale widziałem, jak jesteś szczęśliwa. Z kimś normalnym, zwykłym i bezpiecznym. Zupełnie innym niż ja, bo ja to szaleństwo. Rollercoaster do porzygania. I pewnie to dzisiaj zrobiłabyś na mój widok. Ziemia nigdy nie była płaska, a ja nigdy nie chciałem od Ciebie odejść.

Byłem jedynie tonącym okrętem, z którego tylko jedno z nas mogło się uratować. I uwierz, że gdziekolwiek skończę, będziesz najszczerszym ze wspomnień i uczuciem, którego dotknąłem jako człowiek.

Na zawsze — Twój.

— Żurnalista
zupson
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
zupson
Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
zupson
4880 b7d4 500
Reposted frommoai moai viatwice twice
zupson
0233 f00a 500
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatwice twice
zupson
1550 791c
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaburdeltata burdeltata
zupson
1668 6629 500
zupson
1313 1af5 500
zupson
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
zupson
2890 d10b
Reposted frompiehus piehus viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
zupson
[…] w dobrej relacji dwie strony dają coś od siebie, a nie tylko jedna bierze.
— Karolina Cwalina-Stępniak - "Wszystko zaczyna się w głowie, a kończy, gdy nie działasz"
zupson
zupson
9200 c134 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viatwice twice

November 09 2019

zupson
9163 e13f 500
N/Y Line 6 
at 23 Street Station to Downtown
Reposted fromEmisja Emisja viatwice twice
zupson
6234 3075 500
Reposted frompiehus piehus viaewisia ewisia
zupson
3077 2c3b 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viawishyouwerehere wishyouwerehere
zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl