Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

zupson
zupson
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viatobecontinued tobecontinued
zupson

Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło. 

— Wisława Szymborska
zupson
0740 f90f
Reposted fromartlover artlover viatobecontinued tobecontinued
zupson
zupson
3149 51ba
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
zupson
3465 2e89 500
zupson
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
zupson
4235 c48b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatobecontinued tobecontinued
zupson
A gdybym był metką
Od twojej koszuli
To nigdy bym ciebie 
Nie uwierał ...
Tylko się przytulił
Leżałbym grzecznie Gdzieś przy twojej skórze I czułbym się mocniej
Niż teraz
Miałbym ciebie dłużej
- Michał Matejczuk
7065 ef1d

girlinthepark:

Visit Copenhagen | Nyhavn, København, Denmark. 

zupson
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viastarryeyed starryeyed
zupson
1090 afb6 500
moon
Reposted fromsponzy sponzy viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
zupson
3158 6901
Reposted fromkarahippie karahippie viadotknij dotknij
zupson
0879 a71d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaburdeltata burdeltata
zupson
Każda z nas chce dojść do tego momentu swojego życia, gdzie stanie się tą jedyną i ostatnią do usranej śmieci.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
zupson
1843 9414 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
zupson
1860 8f83
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove

April 25 2018

zupson
9841 d481
Reposted fromfungi fungi viaburdeltata burdeltata
zupson
9907 b35a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl